Δυναμομέτρηση
Η Δυναμομέτρηση, είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος για τον πλήρη έλεγχο / ρύθμιση του κινητήρα της μηχανής μας. Με αυτή τη μέθοδο, μπορούμε να πάρουμε στοιχεία, σχετικά με την ιπποδύναμη του κινητήρα, τη σωστή ή όχι διαχείριση του καυσίμου κλπ.

Έτσι, πριν από την αγορά μιας μεταχειρισμένης μηχανής, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσουμε μία Δυναμομέτρηση, ώστε να αποφύγουμε μελλοντικά προβλήματα που δεν μπορούν να εντοπιστούν με τον απλό έλεγχο από τον μηχανικό μας.

Πέρα όμως από τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του κινητήρα, η Δυναμομέτρηση μας βοηθάει πολύ μετά από οποιαδήποτε βελτίωση / παρέμβαση στη μηχανή μας (π.χ. αλλαγή εξάτμισης), ώστε να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της παρέμβασής μας.